Autobedrijf Hulscher

Airco service en onderhoud

Zolang de airco werkt ,gaat alles goed. Zo denkt de trotse bezitter,die ervan uitgaat,

dat het systeem onderhoudsvrij is.Tenslotte wordt in de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant nauwelijks gerept over aircocontrole. Een aanzienlijke tekortkoming, want aircosystemen kunnen op basis van hun constructie geen hermetisch gesloten systemen zijn.

Een onopgemerkt,maar uiteindelijk behoorlijk koudemiddelverlies is het gevolg. Waar zich de
“zwakke plekken “ van een airco bevinden wordt getoond in de onder staande afbeelding .

Studieresultaat : Jaarlijks tot 8.2% minder koudemiddel.
Een autoairco verliest per jaar gemiddeld zo’n 86 gram koudemiddel- toch nog altijd
8.2% van de totale vulhoeveelheid. Deze cijfers komen van de “ Eco-recherche” van het
“ Fankfurter Buro fur Umweltforschung und beratung GmbH “ , die deze onderzoeken in opdracht van het Ministerie van Milieu uitvoerde.

Om koudemiddelverlies en daarmee gevolgschade te minimaliseren bestaat een heel eenvoudige oplossing : regelmatig onderhoud in een professionele werkplaats. Want wie nu een beetje inversteert, bespaart later veel kosten. Wanner de vullingsgraad van het koudemiddel daalt onder een bepaald niveau dan kan er een aanzienlijke schade ontstaan.

Het “hart” , de compressor wordt onvoldoende gesmeerd. Deze loopt warm en gaat kapot.

Kosten plaatje : zeshonderd Euro of meer. In vergelijking daarmee zijn de kosten voor een jaarlijks aanbevolen basiscontrole van de airco minimaal !

AIRCO ONDERHOUD NIET WACHTEN MAAR DOEN.

Elk voertuig met airco moet minstens een keer per jaar voor controle naar de gespecialeerde aircowerkplaats. Al is het alleen maar om het meest aan slijtage onderhevige onderdeel –de filterdroger- te controleren. Deze onttrekt aan het circulerende koudemiddel vocht en materiaalresidu. Zijn levensduur is, zoals van een motoroliefilter, beperkt.

Uit welke stappen een onderhoudsbeurt bestaan kan maken “onze” aircospecialisten U graag duidelijk (Martin Schuitemaker , Martin kleine Wiecherink en Frederik Hulscher.)


Elke 12 maanden

● Functie testen
● Waarden van de hoge en lage druk
● Uitblaastemperatuur van de middenroosters
● In-en uitschakelpunt van de compressor
● Condensorblower
● Luchtverdeling en recirculatiesysteem

Zichtcontroles

● Staat van de aandrijfriem(-en)
● Vervuiling van of beschadiging aan de compressor
● Lekdetectie met Uv-lekzoeksysteem

Elke 24 maanden

● Filterdroger vervangen
● Koudemiddel R134 a afzuigen en recyclen
● Opnieuw vullen met juiste hoeveelheid koudemiddel en  olie